Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

I. Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego naturopatia-sanatum.pl jest firma: Sanatum Izabela Dobrowolska, z siedzibą: ul. św. Anny 15, 42-700 Lubliniec; wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice, NIP 6251763371, REGON 241618532.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową suplementów diety za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu, w zakresie pkt. V pt.: "Zwroty i reklamacje", mają zastosowanie tylko do zamawiających będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ( 1) k.c., a więc do osób dokonujących zakupu niezwiązanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.


II. Dane kontaktowe Biura Obsługi Klienta

 1. telefon: 507 170 094 czynny w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach od 9.00 do 15.00
 2. email: poczta@naturopatia-sanatum.pl


III. Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Zamawiający”).
 2. Zamówienia na oferowane produkty można składać w Sklepie za pośrednictwem strony www.naturopatia-sanatum.pl (24 godziny na dobę, codziennie) lub telefonicznie (od 9.00 do 15.00, w dni robocze).
 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym naturopatia-sanatum.pl jest prawnie wiążącą umową Sprzedaży pomiędzy Izabelą Dobrowolską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Sanatum Izabela Dobrowolska z siedzibą w Lublińcu a Zamawiającym.
 4. Zamówienia są realizowane w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach 9.00-15.00.
 5. Każde zamówienie drogą elektroniczną przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone przez email Biura Obsługi Klienta. Zamówienia drogą telefoniczną są potwierdzane przez sms. W przypadku przedpłaty zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po potwierdzeniu zrealizowania płatności.
 6. Zamawiający wskazuje w zamówieniu:
  a) Zamawiany towar,
  b) Adres, na jaki ma być dostarczony zakupiony towar,
  c) Nr telefonu do kontaktu i/lub adres email,
  d) Sposób dostawy,
  e) Sposób płatności.
 7. W przypadku braku wpłaty (zamówienia z przedpłatą), po upływie 14 dni od jego złożenia, zamówienie zostanie anulowane.
 8. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
  a) w przypadku płatności „za pobraniem” - 1 dzień roboczy od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
  b) w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 1 dzień roboczy od dnia potwierdzeniu zrealizowania płatności na rachunku bankowy Sklepu.
 9. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Zamawiającego. Przewidywany czas dostawy - 1-3 dni roboczych.
 10. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy i płatności.
 11. Zamówiony towar wysyłany jest na teren Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost lub DPD.
  Koszt dostawy wynosi odpowiednio:
  q) 11 zł - Inpost paczkomat, w przypadku płatności przelewem (przedpłata),
  b) 15,00 zł - Inpost paczkomat, w przypadku płatności „za pobraniem”,
  c) 12 zł - Inpost lub DPD Kurier, w przypadku płatności przelewem (przedpłata),
  d) 16,00 zł - Inpost lub DPD Kurier,, w przypadku płatności „za pobraniem”,
  e) przy zamówieniach powyżej 299 zł dostawa gratis.
 12. Warunki wysyłki towaru za granicę:
  a) Koszty wysyłki do krajów Unii Europejskiej są dla każdego zamówienia sprawdzane osobno i podlegają negocjacjom.
  b) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia poza obszarem Unii Europejskiej
  c) W przypadku zamówień zagranicznych obowiązuje jedynie płatność z góry.
  d) W zależności od miejsca dostawy czas realizacji zamówienia może się wydłużyć.
 13. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych i zawierają podatek VAT.
 14. Za obowiązujące uznaje się ceny z chwili złożenia zamówienia uwidocznione przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu.
 15. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 16. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
 17. W przypadku chwilowego braku towaru na magazynie bądź wyczerpania zapasu danego produktu, Zamawiający jest informowany o tym przez Biuro Obsługi Klienta drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia.
 18. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia ze względu na brak danego artykułu, zamówienie może zostać anulowane w całości bądź jedynie w pozycji, która prowadzi do wydłużenia czasu dostawy.
 19. W celu potwierdzenia złożonego zamówienia Biuro Obsługi Klienta może skontaktować się z Zamawiającym na podany przez Zamawiającego numer telefonu lub adres e-mail w przypadku wątpliwości i ewentualnych braków w asortymencie.
 20. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia które wynika z błędnie lub niedokładnie podanego przez Zamawiającego adresu dostawy.
 21. Do każdej wysyłki dołączony jest dowód zakupu: paragon niefiskalny lub faktura VAT.


IV. Formy płatności

 1. Dokonując zakupu w Sklepie Zamawiający ma możliwość skorzystania z następujących form płatności:
  a) za pobraniem (przy odbiorze) - Zamawiający reguluje płatność za towar i dostawę u kuriera lub w paczkomacie,
  b) przelewem bankowym na konto sklepu (ING: 20 1050 1634 1000 0092 2802 6804) lub e-przelewem. Rozliczenia transakcji  e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl
 2. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność za zamówienie została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych.


V. Zwroty i reklamacje

 1. Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną do Biura Obsługi Klienta na adres: poczta@naturopatia-sanatum.pl
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (kopia paragonu, faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.).
 3. Po potwierdzeniu przez Biuro Obsługi Klienta przyjęcia informacji o zgłaszanej reklamacji, należy przesłać reklamowany towar na adres: Sanatum Izabela Dobrowolska ul. św. Anny 15, 42-700 Lubliniec.
 4. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej rozstrzygnięcia.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Zamawiającego Sklep naprawi lub wymieni Zamawiającemu reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Zamawiającego.
 7. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie (Odstąpienie od umowy zawartej na odległość) w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania produktu. Zamawiający zwraca otrzymany towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 8. Zwracany produkt powinien być odesłany w stanie niezmienionym wraz z dowodem zakupu (paragonem/fakturą) na adres: Sanatum Izabela Dobrowolska, ul. św. Anny 15, 42-700 Lubliniec. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 9. Jeśli stan zwracanego towaru nie budzi zastrzeżeń pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.
 10. Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.


VI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Izabela Dobrowolska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sanatum Izabela Dobrowolska z siedzibą w Lublińcu, ul. św. Anny 15, NIP: 6251763371, Regon: 241618532.
 2. Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stronie www.naturopatia-sanatum.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.
 4. Dane osobowe Zamawiającego mogą być udostępniane innym odbiorcom danych takim jak: podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską w zakresie dostawy zamówienia/korespondencji, podmioty prowadzące działalność płatniczą, podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, podmioty świadczące usługi IT.
 5. Zamawiający posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zamawiający ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego narusza przepisy RODO.
 6. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest w Polityce Prywatności.


VIII. Zmiany Regulaminu

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu ze względu na:
  - zmiany wynikające z przepisów prawa lub praktyki stosowania prawa;
  - zmiany w sposobach dokonywania płatności;
  - zmiany w sposobach realizacji dostaw towarów;
 2. Korzystający ze Sklepu zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.naturopatia-sanatum.pl.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 7 dni od ich opublikowania w sposób opisany w pkt 2 powyżej.
 4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu (tj. według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia).


WITAMY W NASZYM SKLEPIE

WITAMY W NASZYM SKLEPIE

WITAMY W NASZYM SKLEPIE

Podaj adres e-mail użyty do rejestracji. Otrzymasz tymczasowy link do zresetowania hasła.