CZYM JEST NATUROPATIA?

Do osiągnięcia w naszym organizmie stanu równowagi określanego, jako stan dobrego zdrowia, naturopatia wykorzystuje naturalne metody i środki, które mają na celu wzmocnienie organizmu, zapewnienie mu optymalnej ilości substancji odżywczych, witamin i mikroelementów, usunięcie z organizmu szkodliwych toksyn a także przywrócenie równowagi psychicznej. Naturopatia kładzie silny nacisk na zapobieganie problemom zdrowotnym i ich wczesne wykrywanie, ale stanowi ona również skuteczną broń w walce z wieloma zarówno ostrymi, jak i przewlekłymi chorobami.


Homeostaza - podstawa dobrego zdrowia

Zdrowy organizm radzi sobie z utrzymywaniem optymalnego pod względem biochemicznym i fizjologicznym stanu bez względu na docierające do niego z zewnątrz czynniki. Stan taki nazywamy homeostazą. Naturopatia zakłada, że chorujemy wtedy, gdy homeostaza w naszym organizmie zostaje zakłócona w wyniku naszego trybu życia, sposobu odżywiania czy czynników środowiskowych. Twój naturopata poprosi Cię o informacje dotyczące Twojej diety, jak żyjesz, zdrowia Twojej rodziny, środowiska naturalnego, w jakim żyjesz, historii Twoich chorób, jak również Twojego samopoczucia. Tak szeroki zakres informacji na Twój temat jest niezwykle ważny dla naturopaty, który poszukuje przyczyn Twoich problemów zdrowotnych i traktuje Twój organizm jako całość.


Po pierwsze nie szkodzić

Praktykowanie naturopatii opiera się na następujących 6-ciu kluczowych zasadach:

  1. po pierwsze nie szkodzić - naturopata wybiera terapie, które nie szkodzą
  2. traktować człowieka jako całość - naturopata wie, że organizm człowieka podlega działaniu wielu czynników - fizycznych, chemicznych, emocjonalnych, genetycznych, środowiskowych, socjalnych - i bierze pod uwagę wszystkie te czynniki dobierając terapię oddzielnie dla każdego pacjenta
  3. traktować przyczynę, a nie skutek - naturopata szuka raczej przyczyn choroby i warunków, w których powstała, nie skupia się na samych symptomach choroby, ponieważ symptomy choroby są oznakami tego, jak nasz organizm stara się walczyć z chorobą lub przystosować się do niej
  4. zapobieganie jest najlepszym lekarstwem - naturopata uczy jak żyć, by pozostać przy dobrym zdrowiu
  5. naturopata jest nauczycielem - wie jak ważne jest uświadomienie człowieka, że musi wziąć sam odpowiedzialność za swoje zdrowie
  6. uzdrawiająca moc natury - zrozumienie natury ludzkiego organizmu i niedziałanie przeciwko niej jest kluczem do dobrego zdrowia


Dlaczego to musi długo trwać

Naturopatia nie oferuje magicznego uzdrowienia. Niejednokrotnie efekty zastosowania naturopatycznych metod i środków widoczne są bardzo szybko. Jednakże trwałe i poważne rezultaty uzyskuje się dopiero w wyniku systematycznego i dłuższego stosowania takich środków, dzięki czemu pozytywne zmiany w organizmie trwają na tyle długo, że możliwa jest niejednokrotnie gruntowna jego fizjologiczno-biochemiczna przebudowa.


Naturopatia wczoraj i dziś

Termin "naturopatia" pochodzi z języka greckiego, w tłumaczeniu - "choroba natury". Korzenie naturopatii sięgają 19-tego wieku. Rozwijała się początkowo w Niemczech, a następnie w USA, gdzie została przywieziona z Niemiec przez Benedykta Lusta. Lust wraz z żoną stworzył w stanie Nowy York najpierw centrum terapii naturalnych Youngborn Nature Cure Health Resort, a następnie a następnie pierwszą szkołę naturopatii. W tym czasie (około 1902 roku) zrodził się również termin "naturopathy". Na początek 20-tego wieku przypada rozkwit naturopatii w USA. w tym czasie w całych Stanach Zjednoczonych powstało wiele szkół i praktyk zajmujących się naturopatią. Po II-giej wojnie światowej rola i popularność naturopatii osłabła, została ona wyparta przez leki takie jak np. antybiotyki oraz zaawansowane techniki chirurgiczne. Jednak w latach 70-tych ubiegłego wieku, gdy ludzie uświadomili sobie ograniczenia nauki i medycznych technologii, na nowo wzrosło zainteresowanie naturopatią - holistycznym podejściem do człowieka, a jednocześnie realną szansą na uniezależnienie się każdego z nas od drogich i szkodliwych leków. Obecnie naturopatia stanowi część medycyny komplementarnej i alternatywnej (CAM - Complementary and Alternative Medicine) i jest powszechnie praktykowana w wielu krajach na całym świecie.


MikTech - Projektowanie stron internetowych, sieci komputerowe, administrator sieci, pozycjonowanie